PRISER OG INFORMATION

Priser & Information

Priser for kiropraktisk behandling følger den gældende overenskomst og kan ses på Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside på linket her.

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til kiropraktisk behandling og undersøgelse, HUSK at informere sekretæren om medlemskab, derved indberettes det elektronisk. Tilskuddet kan ses på linket her.

Betaling kan foregå med dankort, mobile-pay eller kontant, der afregnes fra gang til gang medmindre man er dækket af en sundhedsforsikring.

Ved udeblivelse fra 1. besøg eller opfølgende behandling, opkræves et udeblivelseshonorar, se evt. ovenstående link fra Dansk Kiropraktor Forening.

Der opkræves ikke udeblivelseshonorar ved rettidig afbud, dagen før behandlingen eller senest
kl 09:00 på behandlingsdagen.

Udeblivelse fra en førstegangskonsultation koster ca. 360 kr.

Udeblivelse fra en opfølgende konsultation koster ca. 240 kr. 

KIROPRAKTIK

BehandlingPrisTilskud fra Danmark
Forundersøgelse af patient, der ikke har været i
klinikken tidligere/eller hvor der er gået mere end 3
år siden sidste behandling
619,75212
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken
inden for de sidste 1-3 år
496,89177
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken
inden for de seneste 12 måneder, herunder
forundersøgelse af nyt problem hos en patient, der er
i aktuel behandling
375,09142
Afgrænset opfølgende konsultation201,5470
Almindelig opfølgende konsultation324,38106
Udvidet opfølgende konsultation448,35142
Primær røntgenundersøgelse ved egen patient436,51162
Supplerende røntgenundersøgelse219,9081

Pakkeforløb lumbal eller cervical nerverodspåvirkning

BehandlingerPriserTilskud fra Danmark
Forundersøgelse af patient ved nylig opstået
nerverodspåvirkning sv. til lænden
294,88213
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb
ved nylig opstået nerverodspåvirkning
245,77177
Status konsultation efter 2 uger295,53142
Status konsultation efter 4 uger295,53142
Sidste status konsultation efter 8 uger295,53142
Opfølgende konsultation221,16106

Pakkeforløb spinalstenose

BehandlingPrisTilskud fra Danmark
Forundersøgelse vedr. spinalstenose294,88213
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb
ved spinalstenose
245,77177
Status konsultation efter 4 uger295,53142
Sidste statuskonsultation efter 3 måneder295,53142
Opfølgende konsultation221,16106

FYSIOTERAPI

BehandlingPrisTilskud fra Danmark
Stor behandling / første behandling450133
Almindelig behandling29088

MASSAGE

BehandlingPris
Massage 20 min240
Massage 40 min480

Forsikringer

Der findes i dag mange typer af sundhedsforsikring, der dækker din behandling her på klinikken. Vi har derfor valgt at lave en oversigt over nogle af de ting, du som patient skal være opmærksom på. Vi beder dig medbringe skriftlig godkendelse, alternativt mail fra sundhedsforsikringen sendt direkte til os på mail@ullajunge.dk.

Læs altid din police eller tilsendte materiale grundigt.

Antallet af tildelte behandlinger

Er der evt. en tidsramme for behandlingerne?

Er røntgen dækket?

Dækkes både akut og forebyggende behandling?

Vær opmærksom på, at nogle sundhedsforsikringer tæller to behandlinger/klip ved et besøg

Din behandler og sekretær ser ikke din police og kender derfor ikke til de vilkår du er dækket ind under. Vi beder dig derfor være opmærksom på, at det er dit ansvar, om du er dækket for behandlinger igennem din forsikring. Er du i tvivl, er det derfor altid en god ide at kontakte dit forsikringsselskab.

Aktindsigt

Du har altid mulighed for at få en kopi af din journal.
Hvis du f.eks. går hos en behandler et andet sted, der har brug for at vide, hvad du bliver behandlet for hos os eller hvis du ønsker, at din læge skal vide besked, kan vi også sende din journal elektronisk til ham eller hende.

 

Utilsigtet hændelser

Hvis der sker en utilsigtet hændelse på klinikken, indrapporteres denne altid af den fagperson, som bliver bekendt med den utilsigtet hændelse. Vi indrapporterer utilsigtet hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed på https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/. Ved forespørgelse findes der en pjece i klinikken.

 

Klagemuligheder

Du kan lave en skriftlig klage over din behandler eller andre ting ved klinikken, og aflevere den i receptionen eller sende den på vores mail. Vi tager altid klager meget alvorligt. Din klage vil blive taget op på førstkommende personalemøde, og du vil få en tilbagemelding fra klinikken, når vi er færdige med at behandle din klage.

Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, eller der er andre forhold, du vil klage over, er det ligeledes muligt at anmelde en patientklage til Styrelsen for Patientklager på https://stpk.dk/da/.

Din behandler assisterer gerne med at udarbejde denne klage.

Patienterstatning

Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, kan du ligeledes søge om erstatning. Erstatningssager anmeldes til Patienterstatningen på https://pebl.dk. På Styrelsen for Patientklager https://stpk.dk/da/ er der yderligere information om patienterstatning.

Din behandler assisterer gerne med at lave en anmeldelse.